NORDISKA FOLKHÖGSKOLRÅDET

Nordiska Folkhögskolerådet, NFR, är Nordens äldsta folkbildningsnätverk. Det grundades 1956.

Mål

NFR's mål är:

  • att skapa mötesplatser för nordiska folkbildare och stimulera idédebatt och pedagogiskt erfarenhetsutbyte kring utvecklingen av den nordiska folkhögskolan
  • att främja folkhögskolans ställning i det nutida samhället
  • att underlätta nordiskt utbyte
  • att stärka samarbetet med andra nordiska aktörer inom vuxenutbildningen

Säte

Nordiska Folkhögskolerådet har sitt säte på Nordiska Folkehögskolan i Kungälv, där också föreningens  arkiv finns.

Kontakt och sekretariat

Rådets sekretariat går på skift mellan  medlemsländerna.  Sekretariatet följer det tvååriga ordförandeskapet.

Fram till  september 2017 är det Danmark som har ordförandeskapet

Ordförande för rådet i 2014-15:

 

Kontakt

Danmark:

Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Nytorv 7
1450 København K
Tlf: 33 36 40 40
Fax: 33 13 98 70
kontor@ffd.dk
www.ffd.dk og www.hojskolerne.dk

Finland:

Finlands Folkhögskolförening
Annegatan 12, A 18
FIN-00120 Helsingfors
Tlf.: 00 358 9 45 42 330
Fax: 00 358 9 45 42 3330
kansli@folkhogskolor.fi 
www.folkhogskolor.fi

Færøerne:

Føroya Fólkaháskúli
Háskúlavegur 14
FO-100 Tórshavn
Tlf: 009 298 311743
Fax: 009 298 319687
ffh@skulin.fo
http://haskulin.fo/

Norge:

Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
if@folkehogskole.no
http://www.folkehogskole.no

 

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF)
ikf@ikf.no
http://www.folkehogskole.no/

 

Norsk Folkehøgskolelag (NF)
post@folkehogskole.no
http://folkehogskolene.net/

 

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)
nkf@ikf.no
http://nkf.folkehogskole.no/nkf

 

Folkehøgskolelrådet (FHSR)
fhsr@olkehøgskole.no
http://www.folkehogskole.no/fhsr
Felles besøksadresse: Øvre Vollgate 13
0158 Oslo
Postadresse: Postboks 420 Sentrum
0103 Oslo
Tlf: 22 47 43 00
Fax: 22 47 43 01

Sverige:

Folkhögskolornas Informationstjänst
Box  38074
100 64 Stockholm
00 46 8 796 00 50,
Fax: 00 46 8 21 88 26,
info@folkhogskola.nu
www.folkhogskola.nu

 

Folkhögskolornas serviceorganisation
fso@folkbildning.net
https://fso.folkbildning.net/fin/
 

Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO)
Box 38074, 100 64 Stockholm
Tel. +46 (0)8 4124890
rio@folkbildning.net
http://www.rio-org.se/

 

Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL)
Box 12 299, 102 26 Stockholm
Tel +46 (0)8 7376700
sfhl@sfhl.se
http://www.sfhl.se/

 

Folkbildning - Learning for Active Citizenship (FOLAC)
Box 380 74, 100 64 Stockholm
Tel: +46 (0)8 4124831
mats.ehn@folkbildning.net
http://www.folac.se/

 


KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven