De norske folkehøjskoler

Vil du prøve noe nytt? Noe annerledes? På folkehøgskole blir du bedre kjent med deg selv og evnene dine - med fag, drømmer og nye venner. Folkehøgskole kan bli et av det mest avgjørende og viktige året i ditt liv. Folkehøgskole er rett og slett et år som kan lønne seg.

Fagtilbudet

Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og moderne utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisning er gratis, det du betaler for er kost og losji  og utgifter som reiser og ekskursjoner.

De fleste velger faget først når de velger folkehøgskole, men på folkehøgskole får du veldig mye mer enn linjefaget og valgfagene du har valgt. Noe av det viktigste du lærer på folkehøgskolen, er å jobbe sammen med andre. Du bor og går på skole med de samme menneskene i ett år, og vil ha mange praktiske prosjekter med dine medelever. Det gir en helt spesiell læring.

De fleste som har gått på folkehøgskole framhever at nettopp det å lære og jobbe sammen med andre og samtidig lære mer om seg selv, er det mest verdifulle ved folkehøgskolen.
 • Helårskurs (1-årig linjefag)
  Et folkehøgskoleår varer i ni måneder, fra slutten av august til midten av mai. Det er dette som kalles helårskurs og hvor du følger et linjefag de fleste timene i uken. Skolene har over 7000 elever på helårskurs. De fleste elevene er mellom 18 og 25 år. Når du søker om opptak er det enten på et linjefag, fordypningsfag eller hovedinstrument. På noen skoler kan du også velge to halvårskurs som til sammen blir et helårskurs.

  Slik søker du om opptak til norske folkehøgskoler.
  Oversikt over alle fag på norske folkehøgskoler.
 • Valgfag
  I tillegg til linjefaget vil skolene tilby flere valgfag. Noen valgfag går gjennom hele året, andre valgfag holdes i en kortere periode. Valgfag varierer fra skole til skole, og år for år. Skolene har også større prosjekter, turer og fag hvor hele skole deltar. Dette kalles fellesfag.
 • Studiereiser
  Studieturen er ofte en del av opplegget til den linja du har valgt. Noen av studieturene er til ulike steder i Norge. Andre turer kan gå til byer som New York, Roma, Paris osv. eller land som Kina, Guatemala, Australia osv. Noen turer er felles for hele skolen, mens andre er spesielle for den linja du velger.
 • To tilleggspoeng
  Skal du studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du med deg to tilleggspoeng for fullført skoleår.
 • Vitnemål
  Etter året på folkehøgskole vil du få et vitnemål hvor det står hvilke fag du har tatt og hva dere har vært igjennom. Dette året har du også mulighet til å samle deg ei mappe med arbeidsprøver, eller du kan jobbe spesielt med områder som er nyttige for videre studier.

Internatliv

Du er sikkert spent på hva som møter deg dette året - og ikke minst hvem du skal møte. For mange er dette første året hjemmefra. De fleste drar uten å kjenne noen av de andre elevene, og har store forventninger til det sosiale livet på skolen.
 • Internatet 
  Du bor på internat når du går på folkehøgskole. Internatet ligger sammen med folkehøgskolen, enten i samme bygg som, eller i nærheten av, undervisningslokalene. Du kan normalt velge mellom enkeltrom og dobbeltrom, men de fleste bor på dobbeltrom og trives med det. Du vil som oftest dele dusj og toalett med dine medelever, enten disse er knyttet til rommet eller er lokalisert på gangen.

  På folkehøgskolene er internatet minst like viktig som skolen. Det å dele rom, kjøkken, møte nye mennesker og finne ut av tingene sammen gir erfaring og kunnskap som er verdifull i utdanning, jobb og privat videre i livet.
 • Nettverk
  Etter et år på folkehøgskole kan du ha bekjente fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør, eller et annet sted i verden. Kanskje drar du sammen med noen av disse for å studere videre. Etter endt utdannelse kan det være nyttig å ha kontakter i ulike bransjer som gir deg tips og råd om jobber, eller kanskje nettopp din romkamerat trenger en type som deg i sitt nye prosjekt. Det er greit å kjenne noen i enhver by i Norge.

Personlig utvikling

På folkehøgskole får du nye erfaringer, som utvilsomt vil prege deg senere i livet - og være avgjørende for hvordan du ser på deg selv og menneskene rundt deg.
 • Finn ut hva du vil
  Det er lettere å se hvor man skal - og hvem man er - etter ett år på en folkehøgskole. Her er tid til fordypning i fag, og tid til å prøve ut nye fag. Det du virkelig har talent for, har kanskje aldri slått deg før. Eller du kan få styrket troen på hva du vil jobbe vider med.
 • Praktisk erfaring
  Teori er viktig for kunnskap og dybde, men teori er ikke alt. På folkehøgskole dreier mye av undervisningen seg om å sette ting ut i livet. Skolen er ikke bundet av utenforliggende pensum eller rammer. Det viktigste på folkehøgskolen er kanskje samtalen og deltagelsen. Derfor er lite av undervisningen forelesninger.
 • Alt det du ikke kan lære andre steder
  Den menyen av fag som folkehøgskolene tilbyr er unik. På en skole uten eksamen kan du ta deg tid til å gjøre alt det rare, morsomme og kreative som du ikke har tid til andre steder. Du har tilgang til skolens utstyr hele døgnet, og du bor sammen med medelever som du kan gjøre dette sammen med. I løpet av året vil du lære ting som skiller deg fra hva mange andre kan.

Det beste året i livet

Treffer du en tidligere folkehøgskoleelev, vil han eller hun gjerne si at det var det beste året i livet. Spørreundersøkelser viser også at så mange som 90 prosent av dem som har gått folkehøgskole, vil anbefale det videre til andre.

Folkehøgskolen har svært lav frafallsprosent - under fem prosent slutter på folkehøgskolen før skoleåret deres er over.

78 skoler - to ulike greiner

Frilynt eller kristen folkehøgskole?

En folkehøgskole vil noe, og står for noe! Noen har et kristent grunnsyn, andre driver ut fra et pedagogisk syn som ikke tar utgangspunkt i religion (ofte kalt frilynte).
Du ønsker sikkert å vite noe om profilen på den skolen du velger og hvordan verdigrunnlaget setter sitt preg på den.
På hver skoleside ser du hvilken grein den enkelte skole er tilknyttet.

Det er 48 frilynte folkehøgskoler. Disse er tilknyttet Informasjonskontoret for folkehøgskolen.
Det er 30 kristne folkehøgskolene som er tilknyttet Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Kontakt

Danmark:

Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Nytorv 7
1450 København K
Tlf: 33 36 40 40
Fax: 33 13 98 70
kontor@ffd.dk
www.ffd.dk og www.hojskolerne.dk

Finland:

Finlands Folkhögskolförening
Annegatan 12, A 18
FIN-00120 Helsingfors
Tlf.: 00 358 9 45 42 330
Fax: 00 358 9 45 42 3330
kansli@folkhogskolor.fi 
www.folkhogskolor.fi

Færøerne:

Føroya Fólkaháskúli
Háskúlavegur 14
FO-100 Tórshavn
Tlf: 009 298 311743
Fax: 009 298 319687
ffh@skulin.fo
http://haskulin.fo/

Norge:

Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
if@folkehogskole.no
http://www.folkehogskole.no

 

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF)
ikf@ikf.no
http://www.folkehogskole.no/

 

Norsk Folkehøgskolelag (NF)
post@folkehogskole.no
http://folkehogskolene.net/

 

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)
nkf@ikf.no
http://nkf.folkehogskole.no/nkf

 

Folkehøgskolelrådet (FHSR)
fhsr@olkehøgskole.no
http://www.folkehogskole.no/fhsr
Felles besøksadresse: Øvre Vollgate 13
0158 Oslo
Postadresse: Postboks 420 Sentrum
0103 Oslo
Tlf: 22 47 43 00
Fax: 22 47 43 01

Sverige:

Folkhögskolornas Informationstjänst
Box  38074
100 64 Stockholm
00 46 8 796 00 50,
Fax: 00 46 8 21 88 26,
info@folkhogskola.nu
www.folkhogskola.nu
www.sverigesfolkhogskolor.se

 

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO)
fso@folkbildning.net
www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/fso/

 

Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO)
Box 38074, 100 64 Stockholm
Tel. +46 (0)8 4124890
rio@folkbildning.net
www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/

 

Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL)
Box 12 299, 102 26 Stockholm
Tel +46 (0)8 7376700
sfhl@sfhl.se
www.sfhl.se

 

 


KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven