FOLKHÖGSKOLOR

Kort over folkehøjskoleforeninger


Vis Norden på et større kort

Om folkhögskolorna

Folkhögskola är en nordisk skolform för vuxenutbildning ibland med internat. Den första folkhögskolan grundades 1844 i Rödding i Danmark. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig‎ betraktas som folkhögskolans fader.

Grundtvig fick inspiration till folkhögskolan från engelska internatskolor, och syftet var att ge bönder och andra från de breda folklagren högre bildning, genom personlig utbildning, "det levande ordet". Idén slog igenom efter 1864, efter dansk-tyska kriget. Redan 1870 fanns 50 folkhögskolor i Danmark.

Att studera i en folkhögskola

Det som ger folkhögskolan dess prägel är, förutom internatet, dess ideologiska och pedagogiska frihet. I praktiken kan den enskilda folkhögskolan själv bestämma över innehållet i undervisningen och sina pedagogiska mål. Det är därför möjligt att stå för en undervisning som avviker från det vanliga schematänkandet och bryter upp klassrummets gränser.

Studierna är flexibla och ändamålsenliga. Olika evenemang, tidningar, studerandenas egna projekt ger erfarenheter av samarbete, planering och ansvar. Till läsåret hör praktikperioder, studiebesök, exkursioner och resor, också till utlandet. De gemensamma projekten bryter rollmönster, för eleverna närmare med varandra, lärarna och den övriga personalen.

 

 

Kontakt

Danmark:

Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Nytorv 7
1450 København K
Tlf: 33 36 40 40
Fax: 33 13 98 70
kontor@ffd.dk
www.ffd.dk og www.hojskolerne.dk

Finland:

Finlands Folkhögskolförening
Annegatan 12, A 18
FIN-00120 Helsingfors
Tlf.: 00 358 9 45 42 330
Fax: 00 358 9 45 42 3330
kansli@folkhogskolor.fi 
www.folkhogskolor.fi

Færøerne:

Føroya Fólkaháskúli
Háskúlavegur 14
FO-100 Tórshavn
Tlf: 009 298 311743
Fax: 009 298 319687
ffh@skulin.fo
http://haskulin.fo/

Norge:

Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
if@folkehogskole.no
http://www.folkehogskole.no

 

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF)
ikf@ikf.no
http://www.folkehogskole.no/

 

Norsk Folkehøgskolelag (NF)
post@folkehogskole.no
http://folkehogskolene.net/

 

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)
nkf@ikf.no
http://nkf.folkehogskole.no/nkf

 

Folkehøgskolelrådet (FHSR)
fhsr@olkehøgskole.no
http://www.folkehogskole.no/fhsr
Felles besøksadresse: Øvre Vollgate 13
0158 Oslo
Postadresse: Postboks 420 Sentrum
0103 Oslo
Tlf: 22 47 43 00
Fax: 22 47 43 01

Sverige:

Folkhögskolornas Informationstjänst
Box  38074
100 64 Stockholm
00 46 8 796 00 50,
Fax: 00 46 8 21 88 26,
info@folkhogskola.nu
www.folkhogskola.nu
www.sverigesfolkhogskolor.se

 

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO)
fso@folkbildning.net
www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/fso/

 

Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO)
Box 38074, 100 64 Stockholm
Tel. +46 (0)8 4124890
rio@folkbildning.net
www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/

 

Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL)
Box 12 299, 102 26 Stockholm
Tel +46 (0)8 7376700
sfhl@sfhl.se
www.sfhl.se

 

 


 
KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven